Kancelaria patentowa we Wrocławiu – pomoże Ci we wszystkich spornych sprawach. Prawo patentowe

Jesteś przedsiębiorcą i swoje oryginalne rozwiązanie technologiczne zgłosiłeś do Urzędu Patentowego. Otrzymałeś patent, który miał chronić Cię przed nieuczciwą konkurencją. Niestety ktoś bezprawnie wykorzystał twój pomysł i chcesz pozwać go z powództwa cywilnego, aby móc dojść należnych Ci praw. Prawo patentowe jest po twojej stronie, jeśli ktoś wykorzystał twój pomysł kiedy patent należał już do Ciebie. Jeśli sprawa była w toku także nie stoisz na straconej pozycji, jednak musisz udowodnić, że to twój pomysł był pierwszy.

 

Pomoże Ci w tym doświadczona kancelaria patentowa, działająca w mieście Wrocław. Zanim dojdzie do sprawy sądowej prawnicy będą prowadzić mediację. Jeśli chcesz uzyskać patent na twój wynalazek kancelaria pomoże Ci zgromadzić i złożyć potrzebne dokumenty zarówno do Urzędu Patentowego, jak i Europejskiego Urzędu Patentowego. Prowadzi także doradztwo w kwestii prawa patentowego. Jeśli chcesz zastrzec wzór użytkowy lub znak towarowy kancelaria przygotuje dla Ciebie podanie, opis wzory i wszystkie inne niezbędne dokumenty. Kancelaria patentowa w mieście Wrocław to doświadczeni prawnicy, dla których sprawy o patenty, znaki towarowe, czy wzory użytkowe są treścią pracy.

You may also like...