Umowy deweloperskie – kancelaria prawna w służbie poszkodowanych przez nieuczyciwych deweloperów. Kancelaria prawna Wrocław – adwokat prawo budowlane

Umowy deweloperskie aby miały ważność muszą być poświadczone notarialnie. Niemniej jednak nie chroni nas to przed zawieraniem niekorzystnych umów, jeśli czytamy je niedokładnie i pobieżnie. Może to prowadzić do następstw, które spowodują trudności i wydłużenie czasu prac budowlanych, zmianę technologii, której nie zatwierdziliśmy, a która jest wyraźnie tańsza od tej, która była zawarta w pierwotnym projekcie. Kruczki prawne zawarte w umowach sprawiają, że przekazanie mieszkania na własność poprzez stosowną umowę znacznie się opóźnia lub co gorsza deweloper znika z naszymi pieniędzmi.

 

Umowa podpisana przy udziale notariusza daje nam jednak rękojmię do walki o nasze prawa do lokalu mieszkalnego. Kancelaria prawna zajmuje się wszelkimi sprawami spornymi z nieuczciwymi deweloperami. Umowa daje nam też rękojmię do roszczenia odszkodowania w przypadku rażących błędów w wykończeniu mieszkania, które nie zostaną naprawione w terminie. Warto korzystać z usług doświadczonego specjalisty w dziedzinie prawa budowlanego. Adwokat prawo budowlane w mieście Wrocław – rzetelność i dochodzenie do prawdy
i sprawiedliwości.

You may also like...