Obsługa prawna spółek w mieście Katowice – dochodzenie zaległych należności: windykacja

Obsługa prawna spółek obejmuje wszystkie działania dotyczące porad prawnych w sytuacji fuzji, tworzenia spółek, przekształcania, czy likwidacji. W kompetencjach Kancelarii jest także reprezentowanie klienta we wszystkich sprawach urzędowych, czy sporach prawnych. Obejmuje swoim działaniem także tworzenie regulaminów i statutów spółki. Może dokonać także audytu pod kątem zawierania umów handlowych i pracowniczych i ich prawidłowości. Opiniowanie umów to ważna część obsługi prawnej spółek.

 

Dzięki temu mogą uniknąć zawierania niekorzystnych umów, które rzutowałyby na ich kondycję finansową. Ponadto w ramach swoich kompetencji dokonuje także wpisów i wprowadzania zmian w KRS. W sytuacji kiedy spółka nie może dojść należnych środków od kontrahenta, kancelaria może obsługiwać procedurę windykacji. Zajmuje się wysyłaniem pism ponaglających do zapłaty a w sytuacji uchylania się od kontaktu, windykacja przechodzi na kolejny poziom i wszczynane jest postępowanie egzekucyjne. Warto korzystać z usług doświadczonej Kancelarii Prawnej, zwłaszcza jeśli prowadzi się złożone interesy. Obsługa prawna spółek w mieście Katowice – profesjonalizm i najwyższa jakość usług.

You may also like...