Zgrzewanie liniowe elektrody, v ring

Zgrzewanie liniowe elektrody

Zgrzewanie liniowe to metoda łączenia, w której złącze przedmiotów metalowych tworzone jest przez zgrzeiny punktowe, utworzone w stanie ciekłym. Ułożone są one jedna za drugą wzdłuż linii powstałej dzięki wykorzystaniu elektrod krążkowych. Doprowadzają one prąd i tworzą docisk zgrzewania. Zgrzewanie liniowe wykorzystuje się do tworzenia szczelnych połączeń. Metodę liniową wykorzystuje się do zgrzewania stali stopowych, węglowych, metali niezależnych.

Rodzaje zgrzewania

Zgrzewanie oporowe liniowe można podzielić na kilka rodzajów. Rodzaj zgrzewania związany jest z kinetyką ruchu elektrod, przebiegiem impulsów prądowych i ich czasu trwania. Wyróżnia się: zgrzewanie ciągłe (elektrody krążkowe napędzane z równą, stałą prędkością, prąd zgrzewania płynie w elektrodach i przez łącze bez przerw, podczas stałej sile docisku zgrzewania); zgrzewanie przerywane (elektrody krążkowe obracane równą prędkością, prąd przepływa z przerwami); zgrzewanie skokowe (skokowy ruch obrotowy elektrod krążkowych, które zatrzymują się w momencie przepływu prądu i obracają się zgodnie z określonym skokiem w trakcie przerwy przepływu prądu).

Techniki zgrzewania

Często stosowane jest zgrzewanie liniowe na zakładkę (łączenie przedmiotów płaskich, bądź z wywiniętymi kołnierzami, które są wykonane z niklu, stali, aluminium, stopów miedzi do 3mm). Zgrzewanie z rozwalcowaniem szwu wykorzystuje się w łączeniu blach, wykonanych ze stali niskostopowych i niskowęglowych, walcowanych –na zimno, grubości do 3 mm. W zgrzewaniu liniowo doczołowym stosuje się taśmę lub metalowy drut, łączonych doczołowo przedmiotów. Zgrzewanie liniowo garbowe z kolei tworzone jest przy wykorzystaniu przy wykorzystaniu silnej koncentracji prądu oraz docisku garby liniowego (wytłoczony w jednym z przedmiotów, które są zgrzewane).

Warto zwrócić uwagę na parametry zgrzewania liniowego. Są to przede wszystkim: natężenie prądu w kA (prąd stały i zmienny), czas przepływu prądu zgrzewania, siła docisku w kN, czas przerwy podczas przepływu prądu, rodzaj materiału elektrod i ich wymiary robocze. Szczelną zgrzeinę liniową można uzyskać gdy zgrzeiny zachodzą jedna na drugą, na 1/3 / 1 ich długości. Prędkość zgrzewania powinna wynieść 0,5 – 3 m/min. Metodę zgrzewania liniowego można stosować w zgrzewaniu stali węglowych, stopowych i metali niezależnych.

Typy zgrzewarek liniowych

Dna rynku dostępne są 2 typy zgrzewarek liniowych: poprzeczne lub obwodowe i wzdłużne, z miedzianym drutem lub bez. Zgrzewarki mogą posiadać różne typy zespołów napędowych: średniej częstotliwości inwerter prądu przemiennego, napęd jednofazowy prądu przemiennego).

Zgrzewanie liniowe. V ring Pierścienie uszczelniające V – ring

Pierścienie V–ring to uszczelnienia wałków obrotowych, które uszczelniają zgodnie z kierunkiem osiowym powierzchni czołowej gniazda i obracają się z wałkiem. Ich budowę stanowi korpus gumowy pierścieniowy (czasami wzmocniony pierścieniem metalowym) oraz wargi uszczelniającej (obraca się w pionowej płaszczyźnie do osi wałka). Początkowy zacisk osiowy wytwarza naciski stykowe.

You may also like...